Sälja indiviuella produkter med minimal

mänsklig kontakt med maximal automation

och kortast leveranstid

Svensk

tekniklösningskoncernSkytech är den största leverantören av märkning och kompletterande produkter till installationer i hela Europa och en självklar samarbetspartner för installatörer.

Verksamheten består av 13 självständiga koncernbolag som säljer produkter och lösningar till kunder inom framförallt tillverkande industri och infrastuktur - med fokus på långsiktig hållbar tillväxt och elektriker som huvudmålgrupp.

Vision och mission


SkyTech siktar på att underlätta framförallt elektrikerns vardag. Företaget erbjuder relevanta produkter och tjänster som kan beställas online och levereras inom 24 timmar.


SkyTech även startar nya bolag med innovativa produkter och förvärvar bolag med produkter som riktar sig mot elektriker och andra tekniska installatörer. 


Fakta 


  • 13 koncernbolag
  • 65.000 kunder
  • mer än 25 års erfarenhet
  • 130 000 000 försäljningsvolym
  • 5 kontor
  • 3 produktionsenheter
  • 50 anställda
  • 3 olika försäljningskoncept


Hållbarhet för SkyTech


Hållbarhet en viktig del av vår verksamhet. Våra bolag bidrar till det varje dag genom att producera produkter med hög kvalitet. SkyTech utvecklar och stärker sitt arbete kontinuerligt och skapar på så sätt värden för våra kunder, leverantörer och ägare. Att vara med och bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle är del av vår strategi och leder samtidigt till fler affärsmöjligheter för våra bolag.